งานบริการหลังการขาย

 • บริการที่ฉับไว รวดเร็ว แจ้งซ่อมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน 9.00 น. บริษัทฯ จะให้การบริการภายใน 12 ชม. หากแจ้งซ่อมหลัง 9.00 น. จะได้รับบริการภายใน 24 ชม. หากมีกรณีฉุกเฉินตัวแทนของบริษัทฯ ในบริเวณที่ใกล้ท่านที่สุดจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน
 • บันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมรถ เพื่อรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดสัมมนาและอบรม เพื่อให้ความรู้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • กรณีซื้อรถเป็นโครงการ บริษัทฯ จะจัดช่างซ่อมบริการให้บริการประจำที่โรงงานของลูกค้า

การบริการและการรับประกัน

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM) ในช่วงระยะรับประกัน บริษัทฯ จะมีทีมช่างบริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี บริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถตามมาตรฐานตามระยะเวลาการบำรุงรักษาของรถแต่ละรุ่นที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดหรือสึกหรอจากการใช้งาน เช่น น้ำมัน กรองเครื่อง หรือล้อ เป็นต้น
 • การบริการซ่อมรถ Breakdown Service หากรถที่อยู่ในระยะรับประกัน มีอาการเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ จะให้บริการโดยไม่คิดค่าแรง
aftersaleservice
aftersaleservice1

การบริการหลังหมดระยะรับประกัน

 • บริการซ่อมรถ Breakdown Service บริษัทฯ มีทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการกับลูกค้า หากมีการแจ้งซ่อมเข้ามาที่ศูนย์บริการ ท่านจะได้รับการบริการภายใน 24 ชม
 • บริการรายเดือน Service Contract หลังจากรถหมดระยะรับประกันรถที่มีการทำสัญญาบริการ จะได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ทุกเดือน ตามแผนการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถและลดระยะเวลาการเสียของรถ
 • บริการแบบเหมาจ่าย Full Service เป็นรูปแบบของการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและอะไหล่ของรถที่คงที่ รถมีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ ได้รับการ บำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว

การอบรมผู้ใช้

 • อบรมผู้ใช้ User On-Deliver Training เมื่อส่งมอบรถที่ไซต์งานของลูกค้า
 • อบรมคนขับ Driver Training เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • อบรมด้านการซ่อมบำรุง Maintenance Training เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ บำรุงรักษารถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและรวดเร็ว

อะไหล่และการรับประกันงานซ่อม

 • บริษัทฯ มีสต็อกอะไหล่รถ Yale ของแท้ คุณภาพสูงจากผู้ผลิตโดยตรง
 • มีระบบการบริการและจัดการคลังพัสดุอะไหล่ที่ทันสมัย สามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • อะไหล่ที่อยู่ในรายการสต็อกอะไหล่พื้นฐาน Recommended Spare Parts List จะส่งถึงท่านภายใน 24 ชม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้เรามีการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่ที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน นับจากวันที่ส่งสินค้ายกเว้นน้ำมันและสารหล่อลื่น
aftersaleservice2

รถเช่า

บริการให้เช่ารถยก Yale ใหม่ทุกประเภทและทุกขนาด ด้วยสัญญาเช่าเริ่มต้น ที่ 3 ปีจนถึง 5 ปี พร้อมบริการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยช่างผู้ชำนาญและสต็อกอะไหล่ที่มีจัดเตรียมไว้สำหรับรถเช่า เพื่อแก้ปัญหารถหยุดซ่อมนานจนเสียกำลังการผลิต

After Sale Service
Service Center