รางวัลแห่งคุณภาพ

เรามุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอ

Yale ได้รับการยอมรับอยู่เสมอว่ามีกระบวนการและมาตรการรวม ทั้งความอาทรอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อผลงานที่ผ่านมา กระนั้นก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้

เกียรติบัตรระดับสากล

  • Yale Materials Handling Corporation โดยผ่าน NACCO Materials Handling Group, Inc. (NMHG) ได้รับเกียรติบัตรรับรองระดับสากล ISO9001:2008 และ ISO14001:2001/2004 อันเป็นรางวัลให้แก่ระบบบริหารคุณภาพในการออกแบบและผลิตรถยกอุตสาหกรรมทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนรถยก
  • องค์กรของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่อง และจัดทำมาตรฐานรับรองซ้ำในโรงงานที่ตั้งอยู่ในจุดที่ต่างออกไปตามมาตรฐานล่าสุด ใบรับรองมาตรฐานล่าสุดที่เราได้รับได้แก่ ISO9001/2008
awards
awards1

การรับรองมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001

  • โรงงานของเราทั้งหมดในยุโรปและอเมริกาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001
  • ISO14001 เป็นใบรับรองระดับสากลในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  • มาตรฐานดังกล่าวนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดในเรื่องการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การพัฒนาเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและวัตถุประสงค์ที่สามารถประเมินได้ แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การตรวจสอบ มาตรการแก้ไขและการทบทวนการบริหารจัดการ
  • โรงงานแต่ละแห่งของเรามีการติดตามผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละปีเพื่อผลักดันความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนทางธุรกิจของเรา

การรับรองมาตรฐาน OHSAS18001

  • โรงงานที่ Greenville, NC และ Sulligent, AL ในสหรัฐได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001 เรียบร้อยแล้ว
  • มาตรฐานฉบับนี้มีข้อกำหนดให้สถานประกอบการมีการบริหารระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆและให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อขอรับรองมาตรฐานนี้กับโรงงานอื่นๆ ของเรา
After Sale Service
Service Center