ศูนย์ซ่อมบริการ


 • ศูนย์บริการใหญ่ นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
  โทร 02-096-9898 ต่อ 2100
  แฟกซ์ 02-015-2445
 • ศูนย์บริการ สาขาอยุธยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทร 02-096-9898 ต่อ 2100
  แฟกซ์ 02-015-2445
 • ศูนย์บริการ สาขาชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร 038-428-026
  แฟกซ์ 038-482-027
 • ศูนย์บริการ สาขาสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  โทร 02-096-9898 ต่อ 2100
  แฟกซ์ 02-015-2445
 • ศูนย์ซ่อมบริการ สาขานครเวียงจันทน์ ประเทศลาว

หมายเหตุ :

เบอร์โทรและแฟกซ์ของสาขาอยุธยาและสาขาสมุทรปราการจะใช้เบอร์เดียวกับศูนย์ใหญ่ นนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งซ่อม

Jenbunjerd
After Sale Service
Service Center