กระบวนการออกแบบรถยก Yale

People. Products. Productivity.™

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบของเรา

Yale มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการอยู่ในใจเสมอเมื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ

 • สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • สร้างรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะเอื้อให้ลูกค้ามีผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น

ความสำเร็จของเราเป็นผลลัพท์ของกระบวนการออกแบบที่แข็งแกร่ง ความใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

designyale
designyale1

ลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปลักษณ์และพัฒนาการของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

 • Yale ได้ทำงานวิจัยเชิงลึกเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในการใช้งานการขนถ่ายวัสดุและในอุตสาหกรรมที่เจาะจงลงไป
 • เมื่อแนวคิดในเรื่องรูปลักษณ์ของรถยกได้รับการพัฒนาขึ้นมา จะต้องผ่านการประเมินร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้คำติชมที่สำคัญจากผู้ใช้งานจริง
 • อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบใหม่และรูปลักษณ์ใหม่ๆ เมื่อยังอยู่ในขั้นทดลอง จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดร่วมกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ให้คำวิจารณ์ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและลักษณะการใช้งานจริง เพื่อเราจะนำไปต่อยอดการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด

Yale มีหลายมาตรการเป็นหลักประกันว่าเราใช้หลักการยศาสตร์สูงสุด

 • บุคคลากรของ Yale ใช้เวลานับไม่ถ้วนในการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ผู้ใช้งานรถยก เพื่อให้เข้าใจว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพและลดปัญหาในการใช้งานได้อย่างไร
 • คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในตัวรถยกจะคอยเก็บข้อมูลสำคัญระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าจะปรับปรุงการเคลื่อนไหวและการยกอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ภายในแผนกวิศวกรรมของ Yale ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กร เพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวระหว่างปฏิบัติงานในงานยกย้ายวัสดุ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
designyale2

ผลลัพท์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ห้องควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมของผู้ปฏิบัติงานที่ปรับได้
 • ปรับตำแหน่งตัวควบคุมต่างๆ ให้ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน
 • ช่องเก็บถัง LPG แบบ swing-out
 • ออกแบบช่องเก็บถัง LPG ย้ายจากตำแหน่งศูนย์กลางมายังตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนถังก๊าซได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
 • ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงของได้ง่าย
 • ความสูงของขั้นบันไดที่ลดลงเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องควบคุม
 • ขั้นบันไดมีแรงยึดเกาะสูง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และยังป้องกันการลื่นล้มอีกด้วย
After Sale Service
Service Center